Ładuję...

parts-center.pl
Części do maszyn rolniczych

Zarejestruj się
Koszyk 0

REGULAMIN

 1. § 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem sklepu internetowego jest AGRO-SERWIS DS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wilanowska 67A lok. 20, 02-765 Warszawa, NIP 7010580103, zwany dalej Sprzedającym bądź Sprzedawcą.
  2. Składający zamówienie, zwany jest Kupującym bądź Klientem w dalszej części Regulaminu.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od momentu publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę kupna przed wprowadzeniem określonych zmian.
  4. Adres do korespondencji:
   AGRO-SERWIS DS Spółka z o.o. sp. k.
   ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów
   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: NUMER RACHUNKU
  5. Zapytania mogą być kierowane za pośrednictwem adres poczty elektronicznej na adres: biuro@agro-serwis.pl lub telefonicznie +48 609 800 920. Reklamacje należy składać na dedykowany adres poczty elektronicznej: biuro@agro-serwis.pl.
  6. Sklep internetowy www.czesci.agro-serwis.com prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową.
  7. Niniejszy regulamin definiuje reguły użytkowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.czesci.agro-serwis.com. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
 2. § 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE

  1. Klienci mają możliwość do korzystania z rozszerzonych usług sklepu internetowego www.czesci.agro-serwis.com po dokonaniu rejestracji przy pomocy dedykowanego formularza rejestracyjnego i następnie logowania przy wykorzystaniu danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.
  2. Rejestracja w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com następuje na skutek akceptacji Regulaminu oraz wprowadzenia do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i danych Klienta, takich jak: adres e-mail i hasło. Rejestracja i logowanie umożliwiają zapamiętanie w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com danych Klienta.
  3. Klient może posiadać jedno Konto użytkownika. Założenie więcej niż jednego konta wymaga zgody wyrażonej przez Sprzedającego. Konta o zdublowanych danych stanowią podstawę do ich usunięcia lub zablokowania do momentu uzyskania wyjaśnień. Zakazane jest korzystanie z cudzych kont i udostępnianie kont osobom trzecim.
  4. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Klienta w procesie rejestracji danymi innych osób, w tym adresami e-mail. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym.
 3. § 3. OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Oferta prezentowana na stronie stanowi ofertę handlową.
  2. Ceny prezentowane w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com są wartościami brutto? wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki do Kupującego. Koszty wysyłki (łącznie dla całego zamówienia) doliczane są jako oddzielna pozycja w koszyku podczas składania zamówienia. Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.
  3. Za moment zawarcia umowy uznawany jest moment przyjęcia oferty Sprzedającego przez Kupującego, który następuje poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com w sposób zgodny z Regulaminem.
  4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com są wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Do każdego wysyłanego zamówienia załączana jest faktura.?
 4. § 4. ZAMÓWIENIA

  1. Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że Klient sklepu internetowego www.czesci.agro-serwis.com zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
  2. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające zgodnie z polskim prawem zdolność do pełnienia czynności prawnych.
  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Sklep internetowy www.czesci.agro-serwis.com zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia tymczasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu ze względów technicznych lub urlopowych.
  4. Złożone zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.
  5. Kupujący po skutecznym złożeniu zamówienia otrzyma jego potwierdzenie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
  6. Sklep internetowy www.czesci.agro-serwis.com zastrzega sobie w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji złożonego zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W sytuacji braku możliwości kontaktu i tym samym weryfikacji zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
  7. Zamówienie realizowane jest najpóźniej w piątym dniu roboczym po jego złożeniu.?
  8. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru, skompletowanie zamówienia nie jest możliwe w ustalonym terminie, Kupujący zostanie powiadomiony o tym niezwłocznie powiadomiony i poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub normalnym, aczkolwiek z niekompletną jego realizacją oraz możliwością wprowadzenia zmian lub jego anulowania.
  9. W razie podjęcia decyzji przez Kupującego (gdy Sprzedający nie jest w stanie skompletować złożonego zamówienia) o realizacji części zamówienia, pozostała część kwoty opłaconego zamówienia zostanie zwrócona na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
  10. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o rezygnacji z zamówienia (gdy sklep nie jest w stanie skompletować złożonego zamówienia) cała kwota opłaconego zamówienia zostanie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
  11. Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego niezwłocznie po skompletowaniu.
  12. W przypadku płatności przelewem wysyłka następuje po uznaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego.
  13. W szczególnych wypadkach (np. na skutek błędu informatycznego, nieuzasadnionego użycia kodu rabatowego, bądź pozyskania i wykorzystania go w sposób niezgodny z regulaminem) Sprzedający ma prawo odstąpić od sprzedaży i realizacji zamówienia.
 5. § 5. WYSYŁKA TOWARU

  1. Wysyłka towarów jest realizowana wyłącznie w dni robocze.
  2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie od 1 do 5 dni roboczych?. Dostępne są następujące formy dostawy: WYPISAĆ DOSTAWY. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny doręczenia paczek przez kuriera. Kurier nie ma natomiast obowiązku informowania Klienta przed doręczeniem paczki. Dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem wyżej wymienionych firm kurierskich.
  3. Ze względu na ograniczoną możliwość kontrolowania przesyłek zagranicznych, wysyłka towaru realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów Unii Europejskiej.?
  4. Każda przesyłka jest pakowana i zabezpieczana w sposób możliwie najbardziej staranny i zapobiegający zniszczeniu produktu lub obniżeniu jego jakości na skutek transportu. Do pakowania produktów używamy tylko najwyższej jakości grubych opakowań kartonowych. Wszystkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu zostaną rozstrzygnięte w trybie reklamacji składanej w firmie transportowej.
  5. Dostarczony towar należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek braków lub widocznych uszkodzeń mechanicznych należy zażądać sporządzenia protokołu szkody/protokołu niezgodności i odmówić przyjęcia przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z nami opisując całą sytuację.
 6. § 6. KOSZTY DOSTAWY

  1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący poprzez wybranie przy składaniu zamówienia, jednej z dostępnych form dostawy: WYPISAĆ DOSTAWY.
 7. § 7. FORMY PŁATNOŚCI

  1. Zamówienie w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com można opłacić przez przelew realizowany za pośrednictwem WYPISAĆ PŁATNOŚCI.
 8. § 8. ZWROTY / ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
   2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres biuro@agro-serwis.pl lub telefonicznie +48 609 800 920).
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: AGRO-SERWIS, ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  10. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  11. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 9. § 9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 10. § 10. REKLAMACJE

  1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
  2. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące produktów sprzedanych w ramach Sklepu www.czesci.agro-serwis.com poprzez przesłanie pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedającego.
  3. Reklamacje można także zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@agro-serwis.pl
  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz dokładny opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu reklamacji.
  6. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji.
  7. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze zamówionej przez siebie paczki i domagać się będzie ponownej wysyłki zamówienia, sprzedający obciąży Klienta o koszt ponownego nadania.
  8. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków Sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 11. § 11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do danych Kupujących jest AGRO-SERWIS DS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Aleja Wilanowska 67A lok. 20; 02-765 Warszawa, NIP: 7010580103.
  2. Szczegółowe warunki postępowania z danymi osobowymi uregulowano w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 12. § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego na łamach sklepu internetowego www.czesci.agro-serwis.com odnośnie wszelkich zmian wprowadzanych do niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany wprowadzone do Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedającego, aczkolwiek nie krótszym niż 7 dni, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zmianach w sklepie internetowym www.czesci.agro-serwis.com oraz dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Kupujących.
  3. Wszystkie nazwy zastrzeżone i znaki towarowe wykorzystano w celach informacyjnych.
  4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego. W szczególności przepisy kodeksu cywilnego, rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022.