Ładuję...
Zarejestruj się

Zwroty i reklamacje

 1. § 1. Zwroty / Odstąpienia od umowy

  1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątkiem są części opisane brakiem możliwości zwrotu na karcie towaru. Przed zamówieniem towaru opisanym jako towar z brakiem możliwości zwrotu należy skontaktować się za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail w celu potwierdzenia poprawności doboru części i ustalenie indywidualnych możliwości zwrotu części.
  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość poinformowania Kupującego o braku możliwości zwrotu towaru z uwagi na indywidualne regulaminy zwrotów dostawców zewnętrznych z jednoczesnym potwierdzeniem prawidłowego doboru części do określonej maszyny wg jej nr seryjnego
  3. Nie ma możliwości zwrotu towaru, części zamiennej po jego demontażu z maszyny. Towar musi być w stanie nie naruszonym. Opakowanie zwracanego towaru musi być oryginalne w stanie nienaruszonym.
  4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
   2. w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  5. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres sklep@parts-center.pl lub osobiście w siedzibie Firmy).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: AGRO-SERWIS, ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  11. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
  13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
  14. W przypadku niezasadnego zwrotu towaru używanego lub uszkodzonego kupujący obciążony zostanie kosztami manipulacyjnymi związanymi z wszczętą procedurą zwrotu.
 2. § 2. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 3. § 3. Reklamacje

  1. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.
  2. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące produktów sprzedanych w ramach Sklepu www.parts-center.pl poprzez przesłanie pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedającego lub na adres e-mail: sklep@parts-center.pl
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz dokładny opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia), a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Klientem przedstawiając decyzję pozytywną bądź negatywną w sprawie reklamacji.
  5. Złożenie reklamacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonanie badań metodą niszczącą reklamowanego towaru w celu określenia zasadności reklamacji. W przypadku braku zasadności złożenia reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dot. badań i weryfikacji technicznej przyczyn wad i uszkodzenia reklamowanego towaru.
  6. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze zamówionej przez siebie paczki i domagać się będzie ponownej wysyłki zamówienia, sprzedający obciąży Klienta o koszt ponownego nadania.
  7. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków Sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
Grupy dyskusyjne: Części Manitou| Części do ciągników Claas / Renault| Części do Claas Jaguar| Części do kombajnów Claas